MENiS w sprawie awansu

FAQ czyli często zadawane pytania « Przeprowadzka, czyli Magda i ...

Temat: Akty prawne MENiS Czy to co znalazłem jest jak najbardziej aktualne?
Witam, potrzebuje treści aktów/rozporządzeń(nie, nie dla siebie): - "podstawa programowa język polski liceum", - "standardy wymagań egzaminacyjnych j. polski", - "rozporządzenie w sprawie awansu nauczyciela (nauczyciel dyplomowany)" Przeszukałem http://www.men.gov.pl/ i znalazłem ... http://www.men.gov.p...p_155/zal_4.php http://www.men.gov.p...26/j_polski.php http://www.men.gov.p...ie/rozp_308.php
Źródło: forum.ks-ekspert.pl/index.php?showtopic=92185Temat: Zwolnienia w LO - list otwarty do Dyrektora Roberta Pużniaka
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli - Dz. U. 70/2000.
Źródło: tomaszow.net.pl/forum/viewtopic.php?t=27152


Temat: Aneks i opinia Rady Rodziców
" />Ze strony MEN: http://www.menis.gov.pl/nauczyciele/pra ... ryczny.php na samym dole strony ">III. Należy także stanowczo podkreślić, że nie uległy zmianie zasady odbywania stażu na kolejne stopnie awansu zawodowego: zasady określone w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia l grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli są identyczne, jak zasady dotychczasowe, określone w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Zmiana rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, która nastąpiła z dniem 8 grudnia 2004 r., nie skutkuje zatem koniecznością dokonywania zmian w planie rozwoju zawodowego nauczyciela, który rozpoczął staż na kolejny stopień awansu zawodowego przed tym dniem.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=6223


Temat: Aneks do PRZ
" />Ktoś się w tym WO serdecznie nudzi Ze strony MEN: http://www.men.gov.pl/nauczyciele/pragm ... ryczny.php III. Należy także stanowczo podkreślić, że nie uległy zmianie zasady odbywania stażu na kolejne stopnie awansu zawodowego: zasady określone w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia l grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli są identyczne, jak zasady dotychczasowe, określone w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Zmiana rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, która nastąpiła z dniem 8 grudnia 2004 r., nie skutkuje zatem koniecznością dokonywania zmian w planie rozwoju zawodowego nauczyciela, który rozpoczął staż na kolejny stopień awansu zawodowego przed tym dniem.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=7843


Temat: Załączniki
" />Wklejam raz jeszcze: ">Cytat: Poradnik Literki: Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli określa, że dokumentacja powinna zostać przedstawiona w następującej ... Załączniki możemy dołączyć do sprawozdania z PRZ dla dyrektora - jeśli dyrektor tego wymaga (nieistotne jest tu - na jaki stopień awansu składamy sprawozdanie). 2. Załączniki zamieszczamy w tzw. teczce, jeśli ... ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy ds. programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, konsultanta współpracującego z CEA • znajomość języka obcego (dyplomy, świadectwa) • działanie, którym się chcemy...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=5864


Temat: aneks do prz
" />‟Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ze zmianami z dnia 14 listopada 2007 r.” § 4. 2 i 3 reguluje...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=11791


Temat: Teczka na Nauczyciela Dyplomowanego - Dyrektor
" />Hmm, no cóż, wkleję jeszcze raz ze strony ministerstwa: ">Zmiana rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, która nastąpiła z dniem 8 grudnia 2004 r., nie skutkuje zatem koniecznością dokonywania zmian w planie rozwoju zawodowego nauczyciela, który rozpoczął staż na kolejny stopień awansu zawodowego przed tym dniem. ze strony: http://www.menis.gov.pl/nauczyciele/pra ... ryczny.php Po drugie rozporządzenie określa, kiedy można dokonywać...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=5520


Temat: dyplomowany - plan i aneks do teczki czy tylko aneks
" />Wklejam do bólu...ze strony MENu: http://www.menis.gov.pl/nauczyciele/pra ... ryczny.php ">Zmiana rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, która nastąpiła z dniem 8 grudnia 2004 r., nie skutkuje zatem koniecznością dokonywania zmian w planie rozwoju zawodowego nauczyciela, który rozpoczął staż na kolejny stopień awansu zawodowego przed tym dniem.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=6360


Temat: dyplomowany - plan i aneks do teczki czy tylko aneks
... . „Rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli”. Tylko po co pisać ten aneks? Skoro szkoły nie zmienialaś, ani nie zaistniały inne...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=6360


Temat: Termin skaładania sprawozdania
... sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,w terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Powołany przepis nie określa żadnych sankcji dla...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=6245


Temat: rzecczoznawca do spraw programów nauczania
" />Już o to pytałaś/eś Wymagania dotyczące rzeczoznawcy znajdziesz tu: http://www.menis.gov.pl/oswiata/rzeczozn/rzeczozn.php Ekspertem może zostać osoba o min. 10letnim stażu pracy, która jest dyplomowana od 3 lat, załączy rekomendację instytucji lub organizacji oświatowej i ukończy szkolenie zakończone dwoma egzaminami - www.ekspert.edu.pl - oraz spełni kilka innych kryteriów, prawnie reguluje KN rozdział 3a i rozp. z dnia 31 maja 2005 roku w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy http://www.menis.gov.pl/prawo/wszystkie/rozp_348.php
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=3987


Temat: Zaświadczenia z OKE w teczce na dyplomowanego
" />Zgodnie z ‟Rozporządzeniem MEN z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli” (Dz. U. z 16 listopada 2007 Nr 214 poz. 1580)...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=11451


Temat: Podstawa prwna do awansu na mianowanego
" />Jestem opiekunem stażu n-la kontraktowego ubiegającego się o awans na n-la mianowanego. Piszę teraz projekt oceny dorobku chodzi mi o podstawę prawną i dokończenie zdania : plan rozwoju zawodowego uwzględniał real. zadań i wymagań określonych w paragrafie .7?.....Rozporządzenia MEN z dnia 14 listopada 2007r.(?)w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli ( Dz.U. Nr 70 (?), poz. 825 (?) z 2000r (?)...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=12146


Temat: Opiekun stażu dwóch nauczycieli?
... od września jeszcze młodego nauczyciela stażystę. Nie bardzo mi to pasuje. Gdzie mogłabym znaleźć przepisy na ten temat? Przewertowałam rozporządzenie MENiS z 1 grudnia 2004 w sprawie awansu, ale nic na...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=9086


Temat: Nieobecność dyrektora podczas rozmowy kwalifikacyjnej
...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=6702


Temat: Sprawozdanie do dyrektora wg rozporządzenia
" />I jeszcze raz wklejam: ">Sprawozdanie to forma wypowiedzi: podaję za Encyklopedia Literki: Cytat: Sprawozdanie – ustne lub pisemne przedstawienie przebiegu jakieś działalności, szczegółowe zdanie sprawy z czegoś, opis jakichś zdarzeń, ... na końcu wymienić zadania zrealizowane ponad plan i zadania niezrealizowane; można pisać wg punktów wymagań na nauczyciela dyplomowanego, (mianowanego, kontraktowego) (Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli – par.8.2.; par. 7.2.; par. 6.2.) Sprawozdanie składane dyrektorowi zawiera szczegółowy zapis zadań wykonanych przez nauczyciela podczas stażu. Dyrektor akceptując sprawozdanie, potwierdza wykonanie zadań. Dobrze jest...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=5932


Temat: Obiecane podwyżki
" />Dwie podwyżki: wiosną w wysokości 390 zł brutto i jesienią - 90 zł brutto mają otrzymać w tym roku nauczyciele stażyści - wynika z projektu rozporządzenia ministra edukacji w sprawie ... wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli wynosiło brutto: stażysty - 1898 zł, kontraktowego - 1954 zł, mianowanego - 2224 zł, dyplomowanego - 2610 zł. Według MEN, zaplanowane podwyżki dla nauczycieli kosztować będą budżet państwa ... określonej w ustawie budżetowej do 100 proc. Zmienione zostały także procentowe wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na wyższych stopniach awansu zawodowego. Proporcje między poszczególnymi stopniami zostały jednak spłaszczone w stosunku do wcześniej...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=11130


Temat: Potrzebuje komunikatu MENIS z sprawie awansu - może ktos ma?
" />Potrzebuję pilnie komunikatu MENIS jaki ukazał sie w styczniu tego roku a dotyczył uzyskiwania stopni awansu zawodowego. Uległa zmianie strona OBECNIE już MEN i juz tego tam nie mozna znależć....
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=4730


Temat: Potrzebuje komunikatu MENIS z sprawie awansu - może ktos ma?
" />Bella znalazłam na stronie www.awans.net/strony/wyjasnienia.html coś takiego / cytuję kawałek/ : "...komunikat MENIS, który na początku stycznia 2005 r. znaleźliśmy na jego stronie. Oto on: Dokumentacja potwierdzająca spełnienie wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego Zgodnie z przepisem § 17 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. nr ... wnioskiem dokumentację dotyczącą wymagań określonych w § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr ... Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, przygotowanej zgodnie z przepisami § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. Żródło: http://www.menis.gov.pl/oswiata/awans/dokumentacja.php Niestety nie działają linki. Daj znać czy to jest to czego szukasz .
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=4730


Temat: Po staremu czy nowemu?
" />Wklejam po raz kolejny: ">1.Sprawozdanie to forma wypowiedzi: podaję za Encyklopedia Literki: Cytat: Sprawozdanie – ustne lub pisemne przedstawienie przebiegu jakieś działalności, szczegółowe zdanie sprawy z czegoś, opis jakichś zdarzeń, ... na końcu wymienić zadania zrealizowane ponad plan i zadania niezrealizowane; można pisać wg punktów wymagań na nauczyciela dyplomowanego, (mianowanego, kontraktowego) (Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli – par.8.2.; par. 7.2.; par. 6.2.) Sprawozdanie składane dyrektorowi zawiera szczegółowy zapis zadań wykonanych przez nauczyciela podczas stażu. Dyrektor akceptując sprawozdanie, potwierdza wykonanie zadań. Dobrze jest...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=5926


Temat: Opis programu
... nimi związków. "Rozporządzenie MENiS z 1 grudnia 2004 r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli" nakłada obowiązek sporządzenia dokumentacji w formie: opisu i analizy realizacji wymagań, o których mowa...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=10332


Temat: opinia o programie własnym
" />Przykładowo recenzja programu : Recenzja programu ............. 1.Autor programu: ....................... 2.Przeznaczenie programu: ................................. 3.Opis programu: Program jest zgodny z podstawą programową dla szkół podstawowych i rozporządzeniem MENiS w sprawie ramowych ... poprawności merytorycznej i językowej: Zagadnienia, tematy opracowanego programu są poprawne pod względem rzeczowym i językowym. Autor posługuje się właściwą terminologią i językiem przedmiotu. .............................. podpis, miejsce zatrudnienia, stopień awansu zawodowego, nauczany...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=8479


Temat: Apropo Awansu
" />to co w takim razie jest w teczce dla urzędu?? Rozumiem że to reguluje rozp Men w sprawie awansu
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=11255


Temat: PRZ na dyplomowanego.
" />może być wg powinności: § 8. 1. Nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności: 1) podejmować działania mające na celu ... komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także ... szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony. http://www.men.gov.pl/component/option, ... Itemid,36/ http://www.literka.pl/contentid-38.html http://www.literka.pl/contentid-39.html
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=9300


Temat: Co zmieni się w nowym roku szkolnym? Oto lista
... tej sprawie zaplanowano na 3 września. PAP, JG źródło: wiadomosci.onet.pl
Źródło: nedds.pl/index.php?showtopic=413814img
\