MEN ... Akty prawne

FAQ czyli często zadawane pytania « Przeprowadzka, czyli Magda i ...

Temat: Nauczyciele Języka Niemieckiego łaczcie się!!!
nie rozumiem dlaczego wszyscy tak szumnie mówią o angielskim.Przecież istnieją jeszcze inne języki nowożytne, prawda? Gdybys była zainteresowana odsyłam do Strony Biuletyn INformacji Publicznej MEN, akty prawne, projekty aktów prawnych i...
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=669Temat: jak stworzyć PSO
19 października 2007 r. na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej został opublikowany list Sekretarza Stanu MEN, skierowany do Kuratorów Oświaty i Dyrektorów Szkół. Sekretarz prosi w nim o zaprzestanie "obarczania (nauczycieli) nie zawsze uzasadnionymi obowiązkami biurokratycznymi", do których zalicza plany wynikowe. Podkreśla przy tym, że pojęcie "planu wynikowego" nie występuje w żadnym z obowiązujących aktów prawnych. Sekretarz przypomina, że przepisy nie zobowiązują również nauczycieli do przygotowywania rozkładów materiału (chyba że obowiązek taki wprowadzono w statucie szkoły). Cały tekst listu był na stronie: http://www.men.gov.pl/men...st_20071019.pdf
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=2868


Temat: Technikum, (LO?) a nowa lista lektur
Tu nowa podstawa: http://bip.men.gov.pl/men...81223_zal_4.pdf Starsze rozporządzenia, z którymi też powinnaś się zapoznać: http://bip.men.gov.pl/men...ie_20080829.pdf http://bip.men.gov.pl/men..._20070823_3.pdf Inne obowiązujące akty prawne: http://bip.men.gov.pl/ind...id=26&Itemid=51
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=5504


Temat: System LCMS
przewertowalem pobierzenie 'Akty prawne' na stronie MEN'u i niczego konkretnego sie nie doszukalem - chyba bedziesz musial zadzwonic.
Źródło: forum.php.pl/index.php?showtopic=22541


Temat: Salon komiksowy "U skandala"
Witam Dzisiaj coś dla fanów X-Menów i innych bohaterów marvelowskich komiksów. Trochę zmieniony układ postu, z racji tego, że taka seria Więc, do dzieła -------------- Opis: "Wojna Domowa" to jedno z najważniejszych wydarzeń zaplanowanych przez Marvela na 2006 rok. Osią fabuły tego crossovera będzie spór pomiędzy najważniejszymi postaciami świata 616, którzy różnie zareagują na wprowadzenie Aktu Rejestracji Superbohaterów. Głównym powodem wprowadzenia tego prawa będzie brutalna konfrontacja New Warriors z grupą złoczyńców. Podczas walki zginie część bohaterów oraz wielu przypadkowych przechodniów. To spowoduje wprowadzenie wspomnianego wcześniej prawa, które podzieli bohaterów świata Marvela na dwie ... Źródło: cfc forum i x-men.pl -------------- Civil War 1 | Wolverine 42 (Civil War) Dzięki serdeczne za tłumacza i korekty. -------------- Komiksy otwierać przez CDisplay. Sznurek w załączniku. Komiksy leżą do...
Źródło: genesis.net.pl/index.php?showtopic=41402


Temat: Gdy kobieta biję...
... częściej dawano wyroki w zawieszeniu (16 proc., mężczyźni - 5). Bici mężczyźni nie walczą o swoje prawa tak skutecznie jak kobiety. Działacze Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca zwracają uwagę, że mężczyźni wstydzą...
Źródło: ddawolanieopomoc.fora.pl/a/a,234.html


Temat: likwidacja podziału na grupy
... do odpowiednich grup zaawansowania." Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3 http://www.reformaprogram...eli/jezyki-obce Znajomy prawnik (mój mąż ) twierdzi, że obowiązuje rozporządzenie a komentarz to zbiór pobożnych życzeń MEN. Sami rozsądzcie
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=1983


Temat: uprawnienia pedagogiczne
swobodne prawo regulacji związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Dochodzi do oderwania rozporządzenia od ustawy. Rozporządzenie przestaje być aktem wykonawczym, a staje się aktem o charakterze samoistnym” – czytamy w komunikacie trybunału. ... trybunału uznali jednak, że natychmiastowe uchylenie tego rozporządzenia spowodowałoby duże zamieszanie i lukę prawną. Dlatego dali Sejmowi oraz MEN rok na poprawienie prawa. Wniosek o uznanie art. 103 Kodeksu pracy za...
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=3242


Temat: praca nauczyciele w czasie ferii
w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. (Dz. U. Nr 135, poz. 1516) http://bip.men.gov.pl/akt...06/rozp_128.php oraz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach(Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69) http://bip.men.gov.pl/akt...06/rozp_200.php
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=3858


Temat: Lech Kaczyński Prezydent RP
dydaktyczne przygotowywane przez dany kościół są przesyłane do MEN-u, a nadzór jest w zasadzie jak w innych nauczanych przedmiotach. "nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii w zakresie metodyki nauczania i zgodności z ... na takiej samej zasadzie? Kolega czyta moje posty, czy jedynie się po nich prześlizguje? Już odpowiadałem na to pytanie, zresztą może kolega zajrzeć do odpowiedniego aktu prawnego by się upewnić. Kolejna ... RP 12) Kościołem Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w RP 13) Kościołem Ewangelicznych Chrześcijan w RP 14) Kościołem Zielonoświątkowym w RP 15) Kościołem Bożym w Chrystusie w RP I ich stan prawny w...
Źródło: historia.org.pl/forum/index.php?showtopic=11234


Temat: kpiny !!!!!!
KOMUNIKAT Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” ze spotkania w MEN w dniu 7 sierpnia 2009 r. Od 1 września odbędzie się zgodnie z planem druga tura waloryzacji płac nauczycieli ... uzgadniania projektów aktów wykonawczych do ustawy Karta Nauczyciela z reprezentatywnymi związkami zawodowym, do której związki mają się odnieść na następnym spotkaniu. Strona rządowa pozytywnie ustosunkowała się do powołania grupy roboczej dotyczącej ... Premiera Tuska, w którym wyrażamy protest przeciwko łamaniu ustawy o związkach zawodowych przez ministrów prowadzących placówki oświatowe. Ministrowie Ci, mimo ustaleń o niewydawaniu w okresie wakacyjnym aktów prawnych mających obowiązywać bezpośrednio...
Źródło: dobrynauczyciel.fora.pl/a/a,803.html


Temat: [03.11.06] Giertych przedstawił swój program
programu "Zero tolerancji" przyjmie w formie uchwa?y Rada Ministrów w ci?gu 2-3 tygodni. - Rz?d przyjmie ten program, nast?pnie b?dzie on rozpisany na konkretne akty prawne. My?l?, ?e w ci?gu 2-3 ... O?wiaty. W jej sk?ad wejd? przedstawiciele: MEN, Wojewody Pomorskiego oraz Pomorskiego Kuratorium O?wiaty. - B?dzie mia?a na celu wyja?nienie okoliczno?ci i odpowiedzialno?ci osób, oraz jak dosz?o do tragicznych wydarze?, kto ponosi...
Źródło: guardia.pl/forum/viewtopic.php?t=1147


Temat: Postulaty Laickie PSR
i wyznania funkcjonariuszy. 2. Nadanie Uniwersytetowi Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej statusu uczelni jednoznacznie konfesyjnej i zniesienie ich finansowania z budżetu państwa. II. Zrównanie wobec prawa wszystkich religii i ... ustaw wyznaniowych dotyczących stosunków między państwem a danymi wspólnotami religijnymi. III. Świecka szkoła 7. Uchylenie rozporządzenia MEN w sprawie wliczania oceny z religii do średniej ocen na świadectwie szkolnym. Ustanowienie osobnych ... Przejęcie finansowania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne przez samych zainteresowanych, czyli przez kler lub instytucje kościelne. Ograniczenie ulg i zwolnień podatkowych wyznaniowych osób prawnych, i objęcie tych podmiotów przepisami prawa podatkowego stosowanymi do organizacji pożytku publicznego. 13. Powstrzymanie wykonania aktów normatywnych umożliwiających finansowanie budowy obiektów sakralnych i kościelnych z budżetu państwa poprzez np. ich zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego. 14. Uchylenie ustaw...
Źródło: forum.e-sancti.net/viewtopic.php?t=4380


Temat: Co czeka przewodników górskich?
...
Źródło: tatry.netmark.pl/viewtopic.php?t=626


Temat: List otwarty do MEN-u
związanych z przekazaniem zadań realizowanych w stosunku do dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną z obszaru działań MEN do MPiPS, zwracamy się do Pani Minister z prośbą o zdementowanie tych informacji lub - jeżeli są one zgodne z prawdą - o ponowne rozważenie zasadności planowanych działań. Już sam fakt brania ich pod uwagę budzi nasze zdziwienie. Zarówno obowiązujące w Polsce akty prawne, jak i ratyfikowane przez Polskę dokumenty gwarantują bowiem wszystkim, także osobom głęboko upośledzonym umysłowo, prawo do równego traktowania, nauki i stosownego do ich potrzeb oddziaływania rewalidacyjnego. Prawo do nauki (także ... obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej realizację prawa. do kształcenia się a dzieciom i młodzieży prawa do wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego poziomu rozwoju. Powyższe prawa wynikają także m.in. z Powszechnej ... prawo - nadawać dzieciom jakichkolwiek praw, czy obdarować je nimi. Dzieci po prostu te prawa mają, a naszą rolą i obowiązkiem jest ich nazwanie, uznanie, a także ochrona. Właśnie w imię...
Źródło: zakatek21.pl/forum/viewtopic.php?t=4429


Temat: Nauczyciele!!!!!
... na wszelkie pytania dotyczące rejestracji GTC można otrzymać dzwoniąc pod numer 0870 001 0308 (Anglia) lub odwiedzając stronę GTC. Z momentem pomyślnego zakończenia rejestracji otrzymujemy pełne prawa wykonywania zawodu nauczyciela w...
Źródło: plinuk.net/forum/viewtopic.php?t=575


Temat: Kawały
... łochocho to będzie zapieprzał, a jak powiesz men to stanie... -ok No i jedzie łocho - szybko, łochocho zapieprza... A tu nagle przepaść, koleś panikuje: -stój, zatrzymaj sie, prrr!! Stój cholero!!...
Źródło: hybridtheory.fora.pl/a/a,20.html


Temat:
... (i wcale nie z jutrzejszego egzaminu) pytania to: 1. Jakie akty prawne regulują pracę nauczyciela i szkoły? 2. Proszę omówić wybrany dokument prawa wewnątrzszkolnego. 3. Jak wykorzystuje Pan(i) technologię informacyjną podczas...
Źródło: kiszoneogorki.fora.pl/a/a,212.htmlimg
\